11 januari 2017

Mogelijkheden en onkostenvergoeding

Naast consulten en behandelingen zijn er ook Activiteiten waar u met uw dier of alleen aan kunt deelnemen.
Er zijn vele mogelijkheden op het gebied van communiceren met, en behandelen van dieren, het ondersteunen van eigenaren, behandel combinaties voor mens & dier, en ondersteuning voor u als mens. Stel uw vraag en ik geef u een concreet antwoord wat ik voor u kan betekenen.

HOE WERKT HET:
Aanvragen:
Een consult/behandeling/workshop/cursus aanvragen kan op de volgende manieren:

Via het Contactformulier, via mail (info@nanetn/inspired.nl) of via telefoonnummer 06.45897068

Intake/Anamnese:
Voor een consult/behandeling heb ik een aantal gegevens van (u e/o) uw dier nodig. U krijgt deze vragen per mail toegezonden en zendt deze ingevuld z.s.m. doch minimaal 2 dagen voor het consult via de mail weer retour. Deze informatie wordt UITSLUITEND gebruikt ten bate van het te tolken/behandelen dier of degene die behandeld wordt. !!Gedeelde informatie en andere gegevens worden nooit doorgegeven aan derden tenzij er sprake is van misstanden!! Vanaf 1 januari ´20 dient het eerste half uur i.g.v. een afstand consult-/behandeling vooruitbetaald te worden.
NB: Wanneer niet tijdig medewerking wordt verleend aan een intake/anamnese e/o het bedrag voor het eerste half uur niet op de rekening is ontvangen (zonder opgaaf van reden) behoudt NanetN Inspired zich het recht een afgesproken consult/ behandeling niet uit te voeren. Zie Algemene Voorwaarden

Mogelijkheden dier:
COMMUNICATIE:
* Telepathisch (dierentolk) consult met uw (overleden) dier(-en) bij u thuis, op afstand via een meeluister-consult of telefonisch/mail verslag achteraf.

ENERGETISCH:
* Behandeling voor uw dier bij u thuis, op afstand.
* Drie- of vijfvoudig behandeltraject voor uw dier waarvan i.i.g. éénmalig in aanwezigheid van het dier.
In te zetten wanneer tijdens een energetische behandeling e/o telepathisch consult informatie/problematiek naar voren komt welke niet in een enkelvoudige behandeling te behandelen is/blijkt te zijn. Hiervoor geldt een aangepaste onkostenberekening. Uitsluitend verslag per mail of per post mogelijk.
* Behandeling gecombineerd met telepathisch contact voor/met uw dier bij u thuis of op afstand.
* Combi behandeling Dier & Mens. Zie Energetische Dierentherapie
Soms is een enkelvoudige behandeling genoeg, soms is een meervoudig behandeltraject nodig waarvan i.i.g. éénmalig in aanwezigheid van dier en mens. Ook hiervoor geldt een aangepast onkostentarief.

EDELSTENEN
Behandeling m.b.v. edelstenen. Mogelijkheden mens:
* Edelstenenbehandeling voor jezelf. Meer informatie hierover vindt U hier
* Energetische Ondersteuning
* Ondersteuning bij hoog sensitiviteit nu nog idvv een workshop, later wordt dit uitgebreid.

Overige mogelijkheden:
* E.F.T.- Methode voor uw dier. In te zetten bij onzekerheid, stress, angst, paniek en frustratie. Op afstand inzetbaar.
* Meeluisterconsult: Bij een telepathisch consult op afstand heeft u, indien gewenst, de mogelijkheid aan de telefoon mee te luisteren. Ik bel u dan op een afgesproken tijdstip op, waarna ik contact zal leggen met het dier. De ervaring leert dat een dergelijk consult al gauw ruim een uur in beslag neemt. Event. belkosten worden aan u doorberekend.

Andere vraag/behoefte? Neem gerust contact op!

Aanvullende informatie:
Bij consulten/behandelingen op afstand krijgt u een uitgebreid verslag achteraf per mail, ik reken hiervoor een hele kleine extra vergoeding (per post kan ook, dan worden print- en verzendkosten doorberekend). U kunt mij ook op afspraak bellen om telefonisch verslag van het consult te krijgen.
Bij aan-huis-sessies en bij meeluister-sessies alleen verslag op aanvraag, onder dezelfde voorwaarden als andere verslagen.
Alle consulten en behandelingen worden in overleg gepland zodat u ook bij consult/behandeling op afstand weet wanneer ik met uw dier(-en) bezig ben.

Tijd:
Een telepathisch contact met een dier neemt al gauw minimaal 45 minuten in beslag. Ook voor een enkele energetische behandeling voor een dier is een minimum van 45 minuten realistisch. Voor een combi-energetische behandeling Dier-Mens neem ik minimaal 60 minuten de tijd.

Onkostenvergoeding:
Met NanetN Inspired wil ik voor iedereen toegankelijk zijn.
Wetende wat het is niet je hart te kunnen volgen door geldgebrek heb ik er voor gekozen om tegen onkostenvergoeding te werken. Dit betekent dat ik voor iedereen toegankelijk ben en ook dat het niet gratis is. Er is echter geen enkele sprake van winst.
Onder onkosten wordt in deze verstaan een samengestelde vergoeding voor o.a:
* Studie, scholing, bijscholing, workshops en al hetgeen gerekend kan worden tot het ontwikkelen en verdiepen van kennis en vaardigheden m.b.t. het behandelen van mens en dier e/o tolken van dieren. En alle daartoe gemaakte kosten. Ten einde het energetisch behandelen e/o tolken van dieren op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.
* Benzinekosten, in geval van een aan-huis-consult.
* Hygiënemaatregelen daar waar deze bevorderend zijn voor het verantwoord energetisch behandelen e/o tolken van dieren.

Neemt u voor een vrijblijvende onkosten berekening op maat contact op via het Contactformulier, via mail (info@nanetn-inspired) of per telefoon (06.45897068).

error: zie Diclaimer!