1 juli 2016

Energetische Dierentherapie

Healing, helen, heel worden is een proces wat van vele factoren afhankelijk is.

Wat is energetisch behandelen?
Dat is het werken met de alom aanwezige universele energie, om het zelf genezend vermogen van het dier te stimuleren en te herstellen. Zodat genezing op natuurlijke wijze plaatsvind. Natuurlijk evenwicht en balans worden hersteld en het dier komt zo weer volledig in zijn/haar eigen kracht te staan.

Wanneer kies je voor een energetische behandeling?
Bij vage klachten, stress, onbalans (fysiek & mentaal), niet medische klachten en klachten zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Ook bij het ondersteunen van een reguliere behandeling/therapie of tijdens het herstel daarvan, na een ingrijpende gebeurtenis, een stressvolle periode etc. kan een energetische behandeling heilzaam zijn. Tevens is het een fijne manier om een (ouder e/o herstellend) dier van extra energie te voorzien. Als EDT behandel ik alleen wanneer het een duidelijk doel heeft/nut heeft.

Wanneer dier en mens nauw samen leven beïnvloed je elkaar. Soms leidt tot klachten. Door te ontdekken waar de oorsprong ligt, hoe beïnvloeding werkt en in stand gehouden wordt, kunnen dier en mens dit samen doorleven, verwerken en loslaten/ombuigen. Hiervoor is de z.g. combi behandeling Dier & Mens zeer geschikt.

Hoe gaat het in z’n werk?
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de hulpvraag en of ik U daarbij kan helpen, krijgt U eerst een intakeformulier per mail toegestuurd. Deze stuurt u ingevuld weer terug. De intake is gratis. Wanneer invullen problemen oplevert, neem gerust contact op dan kijken we er samen naar. 

Pas na het ontvangen van het ingevulde formulier en wanneer wensen, klachten, behoeftes duidelijk zijn kan er in overleg een afspraak gepland worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden waarbij rekening gehouden wordt met de omstandigheden, de aard van het dier en diens welzijn. Zo krijgt uw dier de meeste passende behandeling.

Behandeling aan huis: Er is vooraf voldoende tijd voor een kennismaking tussen het dier en mij (en uiteraard ook met de eigenaar). Dit is belangrijk, zo geef je als behandelaar het dier de gelegenheid te wennen aan jou en je energie. Het wordt voor het dier dan makkelijker en prettiger om ontspannen en vrijwillig een behandeling toe te staan. Aan huis behandelen heeft, zo mogelijk, mijn voorkeur. Uiteraard speelt reisafstand een rol, in overleg kijken we wat haalbaar/realistisch is.

Behandeling op afstand: Zowel voor het energetisch behandelen als het telepathisch communiceren geldt dat dit niet afhankelijk is van tijd, plaats en ruimte. Een behandeling op afstand is dus mogelijk, soms zelfs wenselijk wanneer het dier de aanwezigheid van vreemden/een behandelaar als te stressvol ervaart. Het is altijd wenselijk dat een eigenaar aanwezig is als ik een dier behandel, wanneer ik het n.a.v. de klachten noodzakelijk acht vraag ik de eigenaar het dier bewust te observeren.

Na afloop wordt de behandeling besproken (bij een behandeling op afstand ontvangt u een verslag met begeleidende mail of is er telefonisch overleg) en gekeken naar het vervolg. Afhankelijk van de aard van het “probleem” en het verloop van de behandeling zijn er soms meerdere sessies nodig, soms is een enkele sessie voldoende. Alles gebeurt in overleg met de eigenaar. Zie Mogelijkheden

Uit de praktijk blijkt dat tijdens het behandelen ook het telepathisch contact met de dieren vaak vanzelf gaat stromen en dat ervaar ik als voordeel. Het helpt duidelijk te krijgen hoe een dier iets ervaart en hoe het dier geholpen zou willen worden.
Voor heldere antwoorden gebruik ik graag een pendel. 

Resultaat en “geloof in..” hoeven bij een energetische behandeling niet persé samen te gaan. Soms is tijdens een behandeling al te merken dat een dier door een blokkade heen “breekt”, iets afschudt/loslaat. In de dagen/weken na de behandeling worden vaak (grote en kleinere) positieve veranderingen bij het dier opgemerkt.

Als gevolg van wat al van nature gebeurde (zie Hoe het begon) heb ik me laten scholen in het energetisch behandelen van dieren, om zo dieren en hun eigenaren op verantwoorde wijze te kunnen ondersteunen. Na het behalen van mijn diploma tot energetisch dierenbehandelaar, heb ik de specialisatie tot energetisch dierentherapeute gevolgd. Hierdoor ben ik in staat steeds de optimale methode voor ondersteuning te vinden en toe te passen.

Wilt u weten of een energetische behandeling iets voor uw dier is? U kunt het Contactformulier invullen of bellen met uw vraag/situatie zodat ik u een concreet antwoord kan geven. Rechtstreeks e-mailen mag ook: info@nanetn-inspired.nl

error: zie Diclaimer!