21 maart 2016

Dierentolk

“Ik fix niets, ik sla bruggen en geef inzicht”, Nanet N Inspired

Wat is dier-mens/mens-dier communicatie?:
*dierentolk*

Telepathisch contact/tolken is energie, zoals alles energie is. Deze energie is in en om iedere ziel (zowel levend als overleden) aanwezig. Wanneer dier en eigenaar hiervoor open staan, kan ik daarin een brug slaan. Door middel van beelden, gevoel en woorden, vang ik informatie op en deel deze met de eigenaar e/o breng ik informatie over van de eigenaar aan het dier. Ik merkte al snel in het begin (2016) dat ogen van een dier mij zeer intens toegang geven tot wat er zich in het dier afspeelt. Als ware zij de poort naar hun ziel, waar voor mij hun boodschappen rechtstreeks vandaan komen. Vandaar dat ik het communiceren met en voor dieren als “zielsconnectie maken” ben gaan ervaren. Daarom, en omdat energetisch werk en communicatie voor mij niet helemaal los van elkaar te zien zijn, bij afstandswerk een specifieke behoefte als het gaat om werken met foto.

In het algemeen gaat contactleggen niet d.m.v. het doorkrijgen van “gesproken taal” zoals wij mensen dat onderling gewend zijn. Toch is en blijft dat bij regelmaat één van de manieren waarop dieren kiezen met míj te communiceren. Dan is dat wat het dier duidelijk wil maken omgezet in woorden, wanneer ik het mag opvangen. Zoals ook bij mijn eerste bewuste contact met een dier (zie Mijn eerste gesprek met een dier)

Wanneer kies je voor een dierentolk consult?:
Omdat je meer wilt weten over:
*wat er in je dier omgaat
*hoe het zich voelt
*waarom het doet wat het doet
*hoe het iets beleeft of beleefd heeft
*je uitleg wilt geven over een situatie/een verandering die komen gaat of al gaande is
*onverklaarbare veranderingen in het gedrag van je dier
*wanneer je denkt dat je dier ergens “last” van heeft
*stress
etcetera.

Herplaatsers, getraumatiseerde en/of hoogsensitieve (sps) dieren kunnen heel veel profijt hebben van zowel energetische als communicatie sessies, het helpt landen in het NU van de nieuwe situatie (zelfs wanneer herplaatsing of trauma al van langer geleden is). Tevens helpt het, het dier om zich open te stellen voor de nieuwe situatie en bij het loslaten van ingesleten actie-reactie patronen (die doorgaans weinig ruimte laten voor verandering/verbetering). Uiteraard vragen dergelijke dieren vooral veel en vaak zeer langdurig inzet van de eigenaar (zo nodig i.c.m. diverse deskundigen) om het dier en diens omgeving, op verantwoorde wijze, een zo plezierig en waardevol mogelijk leven te geven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Ook nu eerst de intake. Deze bestaat wederom uit een paar vragen (gratis per telefoon). Daaruit zal duidelijk worden of ik als tolk de juiste bijdrage kan leveren m.b.t de vragen die u voor uw dier heeft, of dat het beter is u door te verwijzen.

Aan huis consult:
Bij dier en eigenaar thuis. Dit heeft mijn voorkeur omdat de aanwezigheid/de energie van het dier in dezelfde ruimte mij helpt om contact te kunnen maken met het dier. Bovendien is het voor dieren het prettigst en verreweg het minst stressvol om in hun eigen omgeving te mogen blijven. Bij een aan-huis-consult neem ik ook weer voldoende tijd en ruimte een dier te laten wennen aan mijn energie zodat een dier ontspannen en vrijwillig contact kan leggen.
Ook hier speelt reisafstand uiteraard een rol en kijken we in overleg wat mogelijk/realistisch is.

Communiceren op afstand:
Een afstandsconsult is praktisch en prettig wanneer de afstand te groot is of wanneer de aanwezigheid van vreemden in huis niet gewenst is (bijvoorbeeld omdat het te stressvol is voor het dier). Dit gaat m.b.v. een foto van het dier. Om ruis te voorkomen werk ik bij een afstand consult via videobellen.
Telefonisch is ook mogelijk, u luistert dan mee tijdens het contact leggen en kunt reageren. Bij alle vormen van consult geldt dat dit kan plaatsvinden nádat het intakeformulier ingevuld en geretourneerd is.

Empowerment:
Ik werk graag met het geven van tips n.a.v wat een dier duidelijk maakt, zodat eigenaar en dier een eventuele gewenste/ noodzakelijke verandering zélf creëren en in stand kunnen houden. Je bent dan niet afhankelijk van de hulp van een tolk, therapeut, healer etc.

Afscheid:
Soms komt een afscheid plotseling of verloopt door omstandigheden op een manier die de eigenaar met een naar gevoel achterlaat. In zo’n geval bestaat er de mogelijkheid om een “afscheidsconsult” te doen. Dit kan nog steeds op afstand. Meer lezen over Rouwen om een Dier.

Overig:
“Geloof” is niet noodzakelijk voor resultaat. Zoals ik op de pagina Mijn eerste gesprek met een dier al vertel, heeft iedereen het communiceren met dieren in basis in zich. Soms komt er tijdens een contact al een reactie (zichtbaar in gedrag, of verbaal hoorbaar). Soms in de dagen/weken er na, klein en subtiel of groot en zeer duidelijk.

Ook bij het communiceren kan het gebruik van een pendel me helpen om zuiver de boodschappen en antwoorden van het dier door te geven.

Er zijn dus verschillende mogelijkheden op het gebied van telepathisch contact leggen met dieren.
Als u uw vragen/wensen kenbaar maakt kan ik u een concreet antwoord geven of en wat ik voor u kan betekenen.

©2016-heden

error: zie Diclaimer!