30 april 2020

Aanvullend

Aanvullend op de Algemene Voorwaarden:

Intake:
In geval van een aan huis consult/behandeling kan deze desgewenst aan huis gezamenlijk ingevuld worden voorafgaande aan het te geven consult/de te geven behandeling. Dit kost extra tijd die wordt doorberekend. In geval van een afstandsconsult/-behandeling krijgt de klant een kort intake-/anamneseformulier per mail en dient deze naar waarheid in te vullen en terug te zenden voor aangegeven datum. Bij niet retourneren van het ingevulde formulier; zie “algemene voorwaarden”.

Behandelingen:
Een Telepathisch Consult (dierentolk consult) is bedoeld om informatie te verkrijgen van of te geven aan een dier. Hierbij is de beleving/vertaling van het dier het uitgangspunt. Een consult kan helpen inzicht te verkrijgen in het hoe en waarom een dier zich gedraagt zoals het zich gedraagt. Het kan helpen bij (op handen zijnde) veranderingen, ongewenst gedrag, inzichtelijk krijgen van problemen in de breedste zin van het woord. Het geeft wederzijds begrip en kan daardoor een positieve verandering in de samenlevingsdynamiek teweeg brengen. Het is nimmer bedoeld ter vervanging van reguliere (gedragskundige) zorg.

Energetische Dierentherapie is bedoeld ter welzijnsvergroting voor een dier, door een dier te ondersteunen bij o.a. vage klachten, stress, psychische e/o sociale problematiek. Energetische Dierentherapie is een alternatieve therapie. Het is een therapie ter ondersteuning van het dier en zo mogelijk ter aanvulling echter nóóit ter vervanging van reguliere dierengeneeskunde en mag ook niet als vervanging worden ingezet.

Voor zowel energetische als telepathische consulten geldt dat dieren in de thuissituatie het meest op hun gemak zijn waardoor een goed beeld kan worden verkregen van de problemen van het dier of tussen dier en eigena(a)r(en). Echter, ook dan kan de stress van een vreemde in huis een blokkade voor behandeling e/o telepathisch contact vormen en is het in het belang van het dier om een behandeling/contact op afstand te laten plaatsvinden. Tevens kan er gekozen worden voor een e-consult.

Een Combi Behandeling Dier-Mens is bedoeld om inzicht te krijgen in energie en blokkades daar waar ze in elkaar overlopen en problemen (in breedste zin des woord) veroorzaken. Vervolgens energie weer in juiste banen te leiden en in balans te laten komen en blokkades op te heffen. Het is nìet bedoeld ter vervanging van reguliere zorg.

Energetische/edelstenen ondersteuning voor de mens helpt bij het opsporen en loslaten van blokkades en beklemmende/negatief sturende gedachten en overtuigingen. Het helpt alternatieven te zien. Het is níet bedoeld als psychologische/psychiatrische dan wel gedragskundige ondersteuning of ter vervanging van reguliere geneeskundige zorg, en mag dan ook niet als zodanig worden ingezet/gevraagd.

Ondersteuning bij hoog sensitiviteit is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe bij die specifieke persoon hoog sensitiviteit invloed heeft op leven en welzijn en wat in de eigen mogelijkheden ligt te leven naar beste potentie. Het is geen gedragsmatige, psychologische of psychiatrische ondersteuning.

©Aanvullend op de Algemene voorwaarden NanetN Inspired jun. 2021

error: zie Diclaimer!