1 juli 2016

Energetische Dierentherapie

Healing, helen, heel worden is een proces wat van vele factoren afhankelijk is.

Wat is energetisch behandelen?
Dat is het werken met de alom aanwezige universele energie, om het zelf genezend vermogen van het dier te stimuleren en te herstellen. Zodat genezing op natuurlijke wijze plaatsvind. Natuurlijk evenwicht en balans worden hersteld en het dier komt zo weer volledig in zijn/haar eigen kracht te staan.

Wanneer energetisch behandelen?
Bij vage klachten, stress, onbalans (fysiek & mentaal), niet medische klachten en klachten zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.
Herplaatsers, getraumatiseerde en/of hoogsensitieve (sps) dieren kunnen heel veel profijt hebben van zowel energetische als communicatie sessies, het helpt landen in het NU van de nieuwe situatie (zelfs wanneer herplaatsing of trauma al van langer geleden is). Tevens helpt het, het dier om zich open te stellen voor de nieuwe situatie en bij het loslaten van ingesleten actie-reactie patronen (die doorgaans weinig ruimte laten voor verandering/verbetering)
Ook bij het ondersteunen van een reguliere behandeling/therapie of tijdens het herstel daarvan, na een ingrijpende gebeurtenis, een stressvolle periode etc. kan een energetische behandeling heilzaam zijn. Tevens is het een fijne manier om een (ouder e/o herstellend) dier van extra energie te voorzien. Als EDT behandel ik alleen wanneer het een duidelijk doel heeft/nut

Dier en zijn/haar Mens, een combinatie
Wanneer dier en mens nauw samen leven beïnvloed je elkaar. Soms leidt tot klachten. Door te ontdekken waar de oorsprong ligt, hoe beïnvloeding werkt en in stand gehouden wordt, kunnen dier en mens dit samen doorleven, verwerken en loslaten/ombuigen. Hiervoor is de z.g. combi behandeling Dier & Mens zeer geschikt.

Hoe gaat het in z’n werk?
De intake bestaat uit een paar vragen (gratis per telefoon). Daaruit zal duidelijk worden of ik de juiste persoon ben om uw dier en u te helpen, of dat het beter is door te verwijzen.  Er zijn verschillende mogelijkheden voor behandelen, waarbij rekening gehouden wordt met de omstandigheden, de aard van het dier en diens welzijn. Zo krijgt uw dier een behandeling op maat.

Behandeling aan huis:
Aan huis behandelen heeft, zo mogelijk, de voorkeur. Het voorkomt onnodige ruis. Uiteraard speelt reisafstand een rol, in overleg kijken we wat haalbaar/realistisch is. Er is vooraf voldoende tijd voor een kennismaking tussen het dier en mij (en uiteraard ook met de eigenaar). Zo krijgt het dier de gelegenheid te wennen aan jou als behandelaar en aan jouw energie. Het wordt voor het dier dan makkelijker en prettiger om ontspannen en vrijwillig een behandeling toe te staan.

Behandeling op afstand:
Een behandeling op afstand is mogelijk, soms zelfs wenselijk wanneer het dier de aanwezigheid van vreemden/een behandelaar als te stressvol ervaart. Het is altijd wenselijk dat een eigenaar aanwezig is als ik een dier behandel, afhankelijk van de klachten zal ik soms vragen het dier bewust te observeren.

Na afloop wordt de behandeling besproken (bij een behandeling op afstand ontvangt u een verslag met begeleidende mail of is er telefonisch overleg) en gekeken naar het vervolg. Afhankelijk van de aard van het “probleem” en het verloop van de behandeling zijn er soms meerdere sessies nodig, soms is een enkele sessie voldoende. Alles gebeurt in overleg met de eigenaar. Zie Mogelijkheden.

Uit de praktijk blijkt dat behandeling en communicatie met het dier elkaar vaak vanzelf aanvullen. Dat ervaar ik als een voordeel. Het helpt duidelijk te krijgen hoe een dier iets ervaart en hoe het dier geholpen zou willen worden.
Voor heldere antwoorden gebruik ik graag een pendel.

Resultaat en “geloof in..” hoeven bij een energetische behandeling niet persé samen te gaan. Soms is tijdens een behandeling al te merken dat een dier door een blokkade heen “breekt”, iets afschudt/loslaat. In de dagen/weken na de behandeling worden vaak (grote en kleinere) positieve veranderingen bij het dier opgemerkt.

Als gevolg van wat al van nature gebeurde (zie Mijn eerste gesprek met een dier) heb ik me laten scholen in het energetisch behandelen van dieren, om zo dieren en hun eigenaren op verantwoorde wijze te kunnen ondersteunen. Na het behalen van mijn diploma tot energetisch dierenbehandelaar, heb ik de specialisatie tot energetisch dierentherapeute gevolgd. Hierdoor ben ik in staat steeds de optimale methode voor ondersteuning te vinden en toe te passen.

Wilt u weten of een energetische behandeling iets voor uw dier is? U kunt het Contactformulier invullen of bellen met uw vraag/situatie zodat ik u een concreet antwoord kan geven. Rechtstreeks e-mailen mag ook: info@nanetn-inspired.nl

©2020-heden

error: zie Diclaimer!