21 maart 2016

Dierentolk

“Ik fix niets, ik sla bruggen en geef inzicht”, Nanet N Inspired

Wat is communiceren met dieren?:
Wanneer dier en eigenaar hiervoor open staan kan ik simpel gezegd “tolken” tussen u en uw dier door telepathisch contact te zoeken met het dier. Via de energie die in en om iedere ziel (zowel levend als overleden) aanwezig is en mijn telepathische vermogens, kan ik door middel van beelden, gevoel en woorden, informatie opvangen en deze delen met de eigenaar e/o overbrengen van de eigenaar aan het dier. Zowel van dichtbij als op afstand. *In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat ik de ogen van een dier als de poort naar hun ziel ervaar. Ik noem het communiceren met dieren daarom nu ook wel “zielsconnectie maken”. Vandaar ook dat ik bij afstandswerk altijd vraag om een foto met daarop duidelijk zichtbaar de ogen. Het liefst ook zoveel mogelijk van het lichaam*, zodat ik naast de zielsconnectie ook opgevangen informatie kan checken/navoelen in de rest van het lichaam (denk aan blokkades etc) (*zie voetnoot onder aan pagina*). Meestal gaat het contact niet d.m.v. het doorkrijgen van “gesproken taal” zoals wij mensen dat onderling gewend zijn. Toch, zoals ook bij mijn eerste bewuste contact met een dier (zie Hoe het begon) overkomt het mij regelmatig dat wat het dier duidelijk wil maken al omgezet is in woorden, wanneer ik het opvang.

Wanneer kies je voor een dierentolk consult?:
Wanneer je meer te weten wilt komen over wat er in je dier omgaat, hoe het zich voelt, waarom het doet wat het doet, hoe het iets beleeft of beleefd heeft. Of wanneer je het iets wilt uitleggen over een situatie/een verandering die komen gaat of al gaande is. Ook bij onverklaarbare veranderingen in het gedrag van je dier, wanneer je denkt dat je dier ergens “last” van heeft, bij stress, etc.

Hoe gaat het in z’n werk?
Ook bij een dierentolkconsult geldt dat U eerst een intakeformulier per mail toegestuurd krijg, welke u ingevuld weer terug mailt. Dit om een goed beeld te kunnen krijgen van de vragen/wensen en of ik U daarbij kan helpen. De intake is gratis. Wanneer invullen problemen oplevert, neem gerust contact op dan kijken we er samen naar. Nadat U het formulier ingevuld teruggestuurd heeft kan het dierentolk consult ingepland worden. 

Aan huis consult: Bij dier en eigenaar thuis. Dit heeft mijn voorkeur omdat de aanwezigheid/de energie van het dier in dezelfde ruimte mij helpt om contact te kunnen maken met het dier. Bovendien is het voor dieren het prettigst en verreweg het minst stressvol om in hun eigen omgeving te mogen blijven. Bij een aan-huis-consult neem ik ook weer voldoende tijd en ruimte een dier te laten wennen aan mijn energie zodat een dier ontspannen en vrijwillig contact kan leggen.
Ook hier speelt reisafstand uiteraard een rol en kijken we in overleg wat mogelijk/realistisch is.

Communiceren op afstand:
Een afstandsconsult is praktisch en prettig wanneer de afstand te groot is of wanneer de aanwezigheid van vreemden in huis niet gewenst is (bijvoorbeeld omdat het te stressvol is voor het dier). Dit gaat m.b.v. een foto van het dier.
Vaak wordt gekozen voor een e-consult. Datum en tijd wordt overlegd en u ontvangt voor en na het consult bericht, verslag volgt achteraf per mail.
Telefonisch is ook mogelijk, u luistert dan mee tijdens het contact leggen en kunt reageren. Bij alle vormen van consult geldt dat dit kan plaatsvinden nádat het intakeformulier ingevuld en geretourneerd is.

Ik werk graag met het geven van tips n.a.v wat een dier duidelijk maakt, zodat eigenaar en dier een eventuele gewenste/ noodzakelijke verandering zélf creëren en in stand kunnen houden.

“Geloof” is niet noodzakelijk voor resultaat. Zoals ik op de pagina Hoe het begon al vertel, heeft iedereen het communiceren met dieren in basis in zich. Soms komt er tijdens een contact al een reactie (zichtbaar in gedrag, of verbaal hoorbaar). Soms in de dagen/weken er na, klein en subtiel of groot en zeer duidelijk. Ook bij het communiceren kan het gebruik van een pendel me helpen om heldere antwoorden te verkrijgen.

Afscheid:
Soms komt een afscheid plotseling of verloopt door omstandigheden op een manier die de eigenaar met een naar gevoel achterlaat. In zo’n geval bestaat er de mogelijkheid om een “afscheidsconsult” te doen. Dit kan op afstand. Meer lezen over Rouwen om een Dier

Er zijn vele mogelijkheden op het gebied van telepathisch contact leggen met dieren.
Als u uw vragen/wensen kenbaar maakt kan ik u een concreet antwoord geven wat ik voor u kan betekenen.

voetnoot: *deze tekst en andere stukjes tekst van mij zijn, ondanks dat het kopiëren ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verboden is, door verschillende personen werkzaam als dierentolk en aanverwanten (bijna) letterlijk overgenomen.

error: zie Diclaimer!